Информация о сайте: «Международный неврологический журнал»

URLhttp://inj.zaslavsky.com.ua/
Название

Международный неврологический журнал

РазделМедицина, журнали
Описание(рус) - это профессиональное научно-практическое специализированное рецензируемое издание для врачей неврологов и врачей, интересующихся проблемами неврологии, освещающее научно-практические разработки в области неврологии, вопросы диагностики и лечения неврологических заболеваний.
Описание(укр)Міжнародний неврологічний журнал - це професійне науково-практичне фахове рецензоване видання для лікарів неврологів та лікарів, які цікавляться проблемами неврології, що висвітлює науково-практичні розробки в області неврології, питання діагностики та лікування неврологічних захворювань. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії для практикуючих лікарів і дослідників, діяльність яких пов
Страна, городУкраїна, Київ
Добавлено13.09.2016